Hoppa till sidans innehåll

Policys och riktlinjer.

2017-11-02 13:44
Dokumentbanken här på hemsidan är uppdaterad med de senaste policys och styrdokument som styrelsen beslutat om under hösten.
  • Uppdaterad: 2017-11-03 08:47

Styrelsen har under hösten tagit beslut om två olika policys, dels kring Sexuella trakaserier och dels kring plötsliga dödsfall inom idrotten.
Arbete med hur SBSF ska tolka RFs "Anvisningar kring Barn- och Ungdomsidrott" har även det fortsatt, dels genom en träff med RF, styrelsen och representanter från våra utskott.

Alla dokumenten går att ladda hem via Dokumentbanken här på hemsidan, och finns att ladda hem längre ner på denna sida.

Sexuella övergrepp inom idrotten

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF) ansluter sig till det policydokument som RF har tagit fram gällande att motverka sexuella övergrepp inom idrotten (länkar till policydokumenten nedan). Policyn inriktar sig särskilt på skyddet av barn och ungdomar upp till 18 år. Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.
Förutom RFs policy skall nedanstående särskilt beaktas gällande för SBSF

  • Förbundet rekommenderar samtliga föreningar att ta del av RFs policy och att med stöd av det arbetsmaterial som finns knutet till policyn diskutera och förankra dessa frågor med sina ledare och coacher.
  • Förbundet rekommenderar sina föreningar att ha en genomarbetat och förankrad värdegrund. En tydlig värdegrund som är förankrad bland föreningen medlemmar och som efterlevs, är det första steget som en idrottsförening bör ta för att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar i föreningens verksamhet.
  • Förbundet rekommenderar sina föreningar att vara extra uppmärksamma på säkerhetsfrågorna för barn och ungdomar i samband med träningar, matcher och resor. Att vara flera vuxna i anslutning till träningar och matcher är en stark rekommendation, för att stärka säkerheten. Ett krav vid övernattningar i samband med resor är att alltid vara flera vuxna i samma rum, om de vuxna ska sova ihop med barnen och ungdomarna.
  • Förbundet rekommenderar föreningarna att begära registerutdrag från belastningsregistret från de ledare och coacher som har direktkontakt med barn och ungdomar i föreningen, i syfte att minska risken för att barn och ungdomar utsätts för sexuella övergrepp.

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf?w=900&h=900

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-och-handlingsplan-mot-sexuella-trakasserier.pdf?w=900&h=900

Plötsliga dödsfall inom idrotten

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet ansluter sig till det policydokument som RF har tagit fram kring plötsliga dödsfall inom idrotten (länkar till policydokumenten nedan) Policyn inriktar sig på att klargöra bakgrund, fakta och forskning kring plötsliga dödsfall inom idrotten och att ge rekommendationer om något händer.
Förutom RF:s policy skall nedanstående särskilt beaktas gällande för SBSF

  • Förbundet rekommenderar samtliga föreningar att ta del av RF:s policy och förankra dessa frågor i sin förening framförallt med sina ledare och coacher.
  • Förbundet rekommenderar sina föreningar att ha en krisplan om något händer. Med fördel kan hjälp tas av policyn och RF:s plan för krishantering som kan hittas på RFs hemsida.
  • Förbundet ser idag ingen anledning till att införa obligatorisk hjärtscreening för våra elitidrottare då vi inte ser att vi har en extremt fysiskt ansträngande tränings- eller tävlingsverksamhet och inte tillämpar avlönade kontraktspelare inom föreningsverksamheten. Självklart är det upp till varje förening att genomföra hjärtscreening om man så önskar. Gällande elever vid Riksidrottsgymnasiet så ligger ansvaret på skolhälsovården.

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/plotsliga-dodsfall-i-samband-med-idrottsutovning.pdf?w=900&h=900

 Ladda hem dokumenten (pdf)Skribent: Thomas Claesson
Epost: This is a mailto link

KONTAKTA/FÖLJ SBSF

contact-follow-mail&tel-60x60 contact-follow-facebook-60x60 contact-follow-twitter-60x60

 

Idrottslyftet 

Utrustning

BÖRJA SPELA MED OSS!

Hitta en klubb för dig! 

HITTA DIN NÄRMASTE FÖRENING!


 
MLB.com
INTERNATIONELLA OCH EUROPEISKA FÖRBUND

CONFEDERATION OF EUROPEAN BASEBALL

EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION

LITTLE LEAGUE INTERNATIONAL


 

LITTLE LEAGUE SVERIGE

Postadress:
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996535, 086996535
E-post: This is a mailto link