Hoppa till sidans innehåll

IdrottslyftetidrottslyftetIdrottslyftet är den största barn- och ungdomssatsningen hittills.

Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet.

 

Idrottslyftet 2016 och syfte och mål

Under 2016 ska alla förbund med stöd från RF/SISU Idrottsutbildarna kartlägga och analysera verksamheten för barn och unga, i första hand på strukturell nivå, för att på bästa sätt kunna utveckla barn och ungdomsverksamheten de kommande åren. Utifrån denna kartläggning görs sedan en behovsanalys i syfte att identifiera basutvecklingsbehoven för respektive förbund. Basutvecklingsbehoven omsätts sedan i en utvecklingsplan för perioden 2017-2019. 

Under 2016 är utgångspunkten att SBSF, utöver att ta fram sin utvecklingsplan, genomför insatser i linje med syftet ”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål: att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn-och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

SBSF:s föreningar har blivit tilldelade 306 000 kr under Idrottslyftet 2016, det är ur denna pott pengar som föreningen kan söka bidrag.

 

Vad kan föreningen söka bidrag för?
Projekt kommer att beviljas inom fyra områden

 • Lägerverksamhet
 • Utbildningssatsningar
 • Föreningsaktiviteter
 • Fria Projekt

 Vi hittar inga paket som passar in på vårt projekt?

Om det ni vill ansöka om bidrag för inte ryms inom något av paketen söker ni bidrag för ett ”fritt/ospecificerat” projekt.


Hur ansöker vi?
Ansökan görs via Idrottslyftsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En medlem med inloggningsuppgifter kan skapa ansökan, men endast ordförande, kassör och idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll. 

Ansökningstiden är löpande fram till och med 30 november 2016. Inkomna ansökningar kommer att behandlas under sista veckan varje månad, med reservation för juni, juli och augusti.
Ansökan skall vara gjord innan projektet startar.


Vad ska ansökan innehålla?
Namnge ansökan med namnet på projektet och ange vilken kategori, Lägerverksamhet, Utbildningssatsningar, Föreningsaktiviteter eller Fria Projekt, ansökan avser.

I själva ansökan beskriver ni aktiviteten, vad bidraget skall användas till samt vad ni förväntar er av projektet.
Ansöker ni om flera paket inom ett och samma projekt skriver ni en ansökan per paket.

Vilka bestämmelser finns det?

 • Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill och barnrättskonventionen.
 • Idrottslyftet riktas mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
 • Ni kan söka för verksamhet som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2016 (OBS! ansökan ska vara gjord innan projektet startar).
 • Föreningen skall ha betalat medlemsavgift till SBSF.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet skall genomföras och detta görs i IdrottOnline.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om: 
  projektet inte genomförs enligt plan, om kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte lämnas in eller om återrapporteringen inte genomförs.
 • Tidigare avslutade projekt måste vara redovisade för att föreningen skall kunna få ett nytt bidrag.

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag utbetalas med halva beloppet vid beviljad ansökan och resterande belopp efter inskickad återrapportering.
 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 • Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande faktura, kvitto och/eller kontoutdrag.
 • En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut.

Vad innehåller de olika paketen som går att söka bidrag för?

Paket Föreningsaktiviteter

 • Möjlighet att söka bidrag för ledarträffar, endags aktiviteter med övningar som ligger i linje med målet för Idrottslyftet.

Föreningen kan beviljas max 3 000 kr inom kategori Föreningsaktiviteter under 2016.

Paket Utbildning

 • Besök av SBSFs "Softbollprojektet" kan sökas bidrag för här. 
 • Vi kommer även under 2016  bevilja medel för utveckling av ledare inom föreningen, men vi ser gärna att det finns en utvecklingsplan inom föreningen så att utbildningssatsningen blir en del av ett genomtänkt arbete. SISU-Idrottsutbildarna är en bra resurs för de föreningar som behöver hjälp med att få till en Utvecklingsplan.
  Satsningar som genomförs tillsammans med SISU välkomnas.

Föreningen kan beviljas max 12 000 kr inom kategori Utbildning under 2016, Softbollprojektet exkluderat.

Lägerverksamhet

 • Det finns möjlighet att söka bidrag för breddläger som riktar sig till alla föreningar inom ett distrikt. Föreningarna får själva komma överrens om upplägget vilken förening som söker bidrag för lägret. Det är avsatt 10 000 kr per SDF, och man kan som mest söka 5 000 kr per läger, dvs det finns medel avsatta för minst 2 läger per SDF. 
 • Inbjudan till lägret ska bifogas ansökan

Föreningar/SDF kan beviljas max 10 000 kr inom Läger under 2016

Fria Projekt

 • Möjlighet för föreningarna att söka bidrag för projekt som ligger i linje för Idrottslyftets mål och i linje med Anvisningarna för Barn- och Ungdomsidrott, som inte passar in under någon annan inriktning.

Föreningen kan beviljas max 5 000 kr inom ”Fria Projekt” under 2016


Föreningen kan beviljas max 16 000 kr via Idrottslyftet 2016 av de medel som SBSF har att fördela. Det beloppet exkluderar satsningar på Softbollprojektet, Lägerverksamheten eller centrala satsningar via SBSF.

 

Kontakt

Frågor kring Idrottslyftet och dess ansökningsförfarande kan ställas till Thomas Claesson på This is a mailto link eller 073-980 88 88

Frågor som rör drift och tekniska problem hänvisas till IdrottOnlines support, för att komma dit klickar du här

Användbara länkar:


Uppdaterad: 2016-06-07 16:45
Skribent: SBSF Kansli

KONTAKTA/FÖLJ SBSF

contact-follow-mail&tel-60x60 contact-follow-facebook-60x60 contact-follow-twitter-60x60

 

 

BÖRJA SPELA MED OSS!

Hitta en klubb för dig! 

HITTA DIN NÄRMASTE FÖRENING!


 
LEVERANTÖRER OCH SPONSORER 

MLB.comINTERNATIONELLA OCH EUROPEISKA FÖRBUND

INTERNATIONAL BASEBALL FEDERATION

INTERNATIONAL SOFTBALL FEDERATION

CONFEDERATION OF EUROPEAN BASEBALL

EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION

LITTLE LEAGUE INTERNATIONAL


 

LITTLE LEAGUE SVERIGE

Postadress:
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996535, 086996535
E-post: This is a mailto link