Hoppa till sidans innehåll

Förbundsutvecklingsplan för Svenska Baseboll & Softbollförbundet 2030

01 OKT 2019 12:25
Är du nyfiken på att läsa den utvecklingsplan för 2020-2021 och de projektansökningar vi skickat in till RF? Här kan du läsa mer om det övergripande projektet och även läsa dokumenten i sin helhet.
  • Uppdaterad: 01 OKT 2019 12:25

Vad har vi gjort så långt?

Projektet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan fram till 2030 för förbundet rullar på och tiden flyger förbi. Vi passerade vår första stora ”milstolpe” nu den 15:e september då återrapporter för tidigare sökta projektmedel och andra stöd, nya projektansökningar och ”FUP RF 2020-2021” skulle lämnas in till RF.  

Varför är då 15:e september ett så viktigt datum, och varför har vi jobbat med detta?  
Själva förutsättningen att vi överhuvudtaget ska få några stöd alls från RF under 2020-2021 bygger på att vi lämnar in en redovisning av vår utvecklingsplan för 2020-2021 (FUP RF 2020-2021) och att vi redovisar hur vi använt de pengar vi redan fått under tidigare år.  
Förutom detta så har vi som förbund även möjlighet att söka pengar för att driva projekt inom ett antal områden som RF prioriterar.  

Det här har gjort att vi tvingats jobba lite bakvänt och fokusera mest på de kommande två åren först, men vi har självklart haft den långsiktiga utvecklingen med i tankarna. Den redovisning av utvecklingsplan som lämnats in till RF är inte någon pappersprodukt som ska samla damm i en byrålåda, utan det här är det dokument som ska styra vår kommande verksamhet under de två år som kommer.  
Planen är baserad på den nulägesanlys som gjorts med de föreningsintervjuer som gjordes under årsmötet, vår medlemsstatistik och verksamhetsberättelser från alla föreningar som grund, och den har även varit på remiss hos alla utskott som har fått chansen att bidra med sin input.  


Vad blir nästa steg?


Nästa steg i arbetet kommer att vara dels att ta fram verksamhetsplanen för 2020 - 2021 där vi fastställer konkreta aktiviteter (baserad på vår utvecklingsplan), och dels att sätta mål och en mer långsiktig planering.  
Här vill vi trycka på att ALLA aktiviteter som ska genomföras i förbundets regi under nästkommande år SKA vara förankrade i vår verksamhetsplan – detta gäller läger, utbildningar mm.  
Detta innebär att om du har några bra idéer som du vill genomföra tillsammans med förbundet eller i förbundets regi under kommande år så kontrollerar du att de ligger i linje med vår utvecklingsplan och kontaktar berört utskott för att införliva aktiviteten i vår verksamhetsplan. Är du osäker på vilket utskott som du ska prata med så kan du kontakta Jonna Källström så kommer hon att hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.  
 
Arbetet kommer bland annat att ske genom att vi i alla utskott träffas och arbetar med det förslag på övergripande långsiktiga målsättningar för förbundet som styrelsen arbetet fram samt vår utvecklingsplan för 2020-2021.  
Varje utskott kommer att bryta ner de övergripande mål och planer som finns för att se hur dessa bäst anpassas till varje utskotts arbete, och ta fram en verksamhetsplan för 2020-2021 för respektive utskott.  
När det arbetet är gjort kommer alla delplaner att sättas samman till en övergripande plan för förbundet.  

Under vintern kommer vi även att se över förbundets organisation, ta fram en uppdaterad elitplan, ta fram en internationell strategi, se över vår hemsida, lansera en heltäckande utbildningsstege mm.   
Vi ser gärna att fler är med i arbetet och allas input är viktig – kontakta Sanna Hermansson (projektledare) eller Jonna Källström (ansvarig för utvecklingsplan) om du har frågor eller känner att du har tid och lust att vara med och jobba med förbundets framtid.  


Förbundutvecklingsplan RF 2020-2021  

 
Allting har sitt avstamp i Riksidrottsförbundets gemensamma strategi för svenskidrottsrörelse – ”Strategi 2025” som alla specialidrottsförbund är ålagda att jobba mot.  
RF har identifierat 5 utvecklingsresor som vi som förbund ska göra och som vi ska bygga våra planer på, samt ytterligare ett område vi ska jobba med som handlar om idrottens förutsättningar.  
När vi gjort vår nulägesanalys så har den gjorts med dessa utvecklingsresor som bakgrund, och alla våra effektmål och planerade insatser måste ha en koppling mot dessa fem utvecklingsresor  

Utvecklingsresorna handlar i korthet om nya processer och former för föreningslivet, nya former och strukturer på träning som passar alla, stärkt ledarskap, jämställdhet, inkludering med sänkta trösklar för idrottande och ett område som omfattar idrottens förutsättningar.  
Läs mer om de olika områdena här.  

Vi har sedan använt vår nulägesanalys för att sammanställa en Förbundsutvecklingsplan för 2020-2021 som bygger på RFs vision 2025. 

Baserat på sin strategi så har RF tagit fram fyra områden som specialidrottsförbunden med utgångspunkt i sin FUP 2020-2021 kan söka bidrag från. Dessa är internationellt arbete, jämställdhet, verksamhetsinriktning och inkludering av nyanlända.  
Vi har identifierat (i samarbete med våra utskott) följande projektidéer som vi vill söka pengar för:  

Utöver dessa projektansökningar så har vi även sökt pengar från framåtfonden för att lansera ”Over-the-line”.  

I slutet av oktober kommer RF att besluta om tilldelning av alla medel till specialidrottsförbunden, och efter det så vet vi hur mycket pengar vi kommer att ha att röra oss med för de kommande två årens verksamhet.  

Vår målsättning är att ha verksamhetsplanen med en så detaljerad kalender som möjligt färdig till årsskiftet, och vi kommer att presentera denna på nästa förbundsstämma.  


Samlad lista över dokument som lämnats till RF 15/9 (alla länkar finns i texten ovan men här är de samlade på ett ställe) 
FUP RF 2020-2021 
Projektansökan internationell strategi 
Projektansökan jämställdhet 
Projektansökan ny syn på träning och tävling 
Projektansökan trygg idrott 
Projektansökan attraktiva former av engagemang 
Framåtfonden 

Skribent: Sanna Hermansson

KONTAKTA/FÖLJ SBSF

contact-follow-mail&tel-60x60 contact-follow-facebook-60x60    

 

Idrottslyftet 

Utrustning

 

BÖRJA SPELA MED OSS!

Hitta en klubb för dig! 

HITTA DIN NÄRMASTE FÖRENING!


www.swedishbirchbats.com 


MLB.com
INTERNATIONELLA OCH EUROPEISKA FÖRBUND

CONFEDERATION OF EUROPEAN BASEBALL

EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION

LITTLE LEAGUE INTERNATIONAL


 

LITTLE LEAGUE SVERIGE

Postadress:
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996535, 086996535
E-post: This is a mailto link