Hoppa till sidans innehåll

Bilda en förening!


Är du sugen på att börja spela baseboll/softboll, men hittar ingen klubb i närheten? Då kanske det är läge att ta hjälp av förbundet för att se över möjligheterna att starta en egen klubb!

Frågor om att bilda förening? Kontakta SBSF:s kansli, telefon 08-699 65 35 eller e-post This is a mailto link.

Här nedan kan du läsa mer om hur man startar en förening för att kunna spela baseboll och/eller softboll, samt kunna skicka in en digital ansökan för att starta föreningen och registrera den hos Svenska Baseboll och Softboll Förbundet!

Första steget

Ni är ett antal personer (minst tre) som vill bilda en förening för att spela baseboll och/eller softboll. För att bilda en idrottsförening bör man vara minst tre personer: ordförande, sekreterare och kassör.

För att bilda en idrottsförening måste ni ha ett bildande möte för föreningen.

Vid det bildande mötet bestämmer man bland annat föreningens namn, vilka som skall ingå i styrelsen, samt fastställa stadgar för föreningen.Stadgarna är det verktyg som används för hur ni ska arbeta inom föreningen - många använder uttrycket "medlemsavtal".  Stadgarna kan formuleras utifrån RF:s mall för normalstadgar (se nedan). Fyll i de paragrafer i stadgarna som antas vid ert bildande möte.

Läs mer på RF:s webbsida om hur ni går tillväga för att bilda en förening


Styrelsen

Styrelsen väljs av och arbetar på uppdrag av medlemmarna och företräder föreningen utåt. En styrelse behövs för att förening ska vara en självständig juridisk person. Det finns inga regler om hur många som bör ingå i en styrelse, men det är viktigt att den innehåller minst tre personer, men helst fler.

Medlemsmötet eller styrelsen bör utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen ska också utse vem eller vilka som får teckna föreningen, alltså skriva på utbetalningar, ansvara för bankkonton, med mera.

 

Annat viktigt att tänka på

Alla föreningar måste ha ett unikt organisationsnummer, detta kan ni ansöka om hos Skatteverket, se länk nedan.

Alla föreningar måste också ha ett bank- eller plusgirokonto, så man kan hantera pengar på ett enkelt sätt och söka LOK-stöd och bidrag via Idrottslyftet.

Alla föreningar behöver också starta upp sin IdrottOnline-sida. Den används för att kommunikationen mellan förening och förbund ska fungera. IdrottOnline omfattar både ett medlemsregister, föreningsinformation, ansökningsmoduler för LOK-stöd och Idrottslyftet samt en helt gratis webbsida till föreningen.

 

Medlemskapet i Svenska Baseboll och Softboll Förbundet

Medlemskap i vårt förbund kostar 500 kronor i årsavgift.

Ansökningblanketter och kopior på stadgar sänds in digitalt via formuläret här nedanför

Årsavgiften på 500 kronor sätts in samtidigt med ansökan på SBSFs bankgiro 5786-3417.

Ni får sedan, via brev, en bekräftelse på att föreningen blivit antagen som medlem i vårt förbund och ni kan anmäla er till seriespel i det distrikt ni tillhör samt deltaga i nationella tävlingar.

I och med föreningens medlemskap i Svenska Baseboll och Softboll Förbundet blir föreningen också medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottsförbundet i det distrikt föreningen tillhör samt det regionala baseboll- och softbollförbund.

 

Resurslänkar:

- Att bilda en förening (Riksidrottsförbundet)

- Stadgemallar för föreningar (Riksidrottsförbundet)

- Klara, färdiga, gå! Idrott och skatter (Skatteverket)

- Ansökan organisationsnummer för ideell förening (Skatteverket)

- Namnändring för redan befintlig förening (Riksidrottsförbundet)

 

Frågor om att bilda förening? Kontakta Svenska Baseboll och Softboll Förbundets kansli, telefon 08-699 65 35 eller e-post This is a mailto link.

 

VILL DU BILDA EN BASEBOLL/SOFTBOLLFÖRENING?

Fyll i formuläret nedan!

På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.
Idrottsförening
Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund/medlemsorganisationer inom RF och/eller SISU Idrottsutbildarna och vill söka medlemskap i ytterligare ett förbund/medlemsorganisation, hittas föreningen genom att org-nummer eller RF-nummer anges nedan och sedan klickar på förstoringsglaset.
En ansökan om organisationsnummer har redan skickats av föreningen direkt till Skatteverket.
Ingen ansökan om organisationsnummer har skickats av föreningen till Skatteverket. Föreningen önskar därför att RF vidarebefordrar denna ansökan till Skatteverket, som föreningens ansökan om ett organisationsnummer.
Om föreningen begärt att denna ansökan ska vidarebefordras till Skatteverket för ansökan om organisationsnummer, behöver föreningens besöksadress fyllas i istället för ev. boxadress.
Det giro som anges nedan måste vara föreningstecknat med samma föreningsnamn som i föreningens stadgar. Ni kan söka på Bankgiro eller på Plusgiro för att se hur föreningens giro är tecknat.
Bankgiro Plusgiro
Föreningens Ordförande
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Kassör
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Idrottsansvarige
Idrottsansvarig är den person som är ansvarig/kontaktperson för den idrott i vilket förbund inträde söks, t.ex. Handboll. Om föreningens verksamhet består av flera idrotter bör föreningen ha en Idrottsansvarig per idrott.
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Ladda upp Ändra Ta bort


Ladda upp Ändra Ta bort
Ladda upp Ändra Ta bort
Signera och skicka in
Firmateckning Förening
Ange hur föreningens firma tecknas. Om föreningen har fler än en behörig firmatecknare läggs dessa till genom knappen "ange fler firmatecknare".
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (vilka som helst)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (namngivna)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till en eller flera särskilt utsedda personer:
Förbindelse
Om medlemskap i SF beviljas (och därmed en indirekt anslutning till RF) förbinder sig föreningen att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa och efterfölja de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.

Postadress:
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996535, 086996535
E-post: This is a mailto link