Hoppa till sidans innehåll

Internationella frågor


Omvärlden förändras ständigt. Svensk idrotts förutsättningar i allmänhet påverkas av dessa förändringar. Som stora internationella idrotter påverkas förutsättningarna för baseboll och softboll i synnerhet av förändringar och utvecklingen inom de internationella och europeiska idrottsorganisationerna.

Svenska Baseboll och Softboll Förbundets internationella arbete skall därför hållas aktuellt i takt med utvecklingen inom de internationella förbunden. SBSF har ett ansvar att stärka de internationella relationerna med andra förbund och organisationer inom våra idrotter.

 

SBSFs Internationella Vision

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet vill medverka till en fortsatt positiv utveckling av baseboll och softboll i ett enat Europa.

Vi vill genom våra internationella representanter bidra med vår kompetens och erfarenhet för att stärka sporternas ställning, kontinentalt såväl som internationellt.

I vårt internationella arbete utgår vi från den värdegrund om demokrati och människors lika värde som gäller i vår svenska idrott, och vi arbetar för att sprida kunskap om den svenska idrottsmodellen även inom den internationella idrotten.

 

SBSFs mål med det internationella arbetet

  • Vi vill verka för ett enat baseboll- och softboll-Europa, och en fortsatt positiv utveckling av sporterna på demokratiska grunder.
  • Vi vill verka för en ökad jämställdhet inom de internationella förbunden
  • Vi vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet inom baseboll och softboll.
  • Vi vill verka för ett ökat internationellt utbyte i form av konferenser, erfarenhets- och kunskapsutbyte.
  • Vi vill inbjuda internationella organisationer inom våra idrotter att förlägga fler möten och konferenser till Sverige.
  • Vi vill arrangera internationella tävlingar och cuper årligen i Sverige, för att marknadsföra Sverige på ett positivt sätt samt visa upp våra idrotter för den svenska publiken
  • Vi vill aktivt medverka till att våra idrotter återinförs som olympiska idrotter 2016.

Dessa mål omsätts konkret i en internationell handlingsplan som årligen revideras. Den grundläggande principen är att det internationella arbetet och utbytet ska vara av strategisk nytta för Svenska Baseboll och Softboll Förbundet. Särskilt fokus sätts på möjligheterna att kunna påverka inom ramen för de internationella organisationerna.

 

Internationella organisationer - Baseboll och Softboll

SBSF är medlem av fyra internationella förbund (IBAF, ISF, CEB och ESF). Dessutom har vi samarbeten med ytterligare två organisationer (Major League Baseball International och Little League International).

 

IBAF - International BAseball Federation  

ISF - International Softball Federation  

CEB - Confederation of European Baseball 

ESF - European Softball Federation  

MLB - Major League Baseball International  

Little League International

Uppdaterad: 15 MAJ 2015 14:37 Skribent: Kristian Pälviä

KONTAKTA/FÖLJ SBSF

contact-follow-mail&tel-60x60 contact-follow-facebook-60x60    

 

 

BÖRJA SPELA MED OSS!

Hitta en klubb för dig! 

HITTA DIN NÄRMASTE FÖRENING!


www.swedishbirchbats.com 


MLB.com
INTERNATIONELLA OCH EUROPEISKA FÖRBUND

CONFEDERATION OF EUROPEAN BASEBALL

EUROPEAN SOFTBALL FEDERATION

LITTLE LEAGUE INTERNATIONAL


 

LITTLE LEAGUE SVERIGE

Postadress:
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996535, +4686996535
E-post: info@baseboll-softbo...